DISCLAIMER

Lees dit aandagtig deur voordat u ons webwerf, dienste, toepassings, widgets of die versending of aankoop van goedere ("Dienste") gebruik. Dit is 'n wetlik bindende kontrak tussen u en Watch Rapport. DEUR DIE DIENSTE TE GEBRUIK, AANVAAR U AL DIE BEPALINGS VAN HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES (EN ENIGE AANVULLENDE VOORWAARDES INGESLUIT) EN VERTEENWOORDIGEND VIR ONS DAT U WETLIK BEVOEGD IS OM DIE GEBRUIKSVOORWAARDES AAN TE GAAN EN IN TE STEM. AS U NIE HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES AANVAAR NIE, MAG U NIE VAN DIE DIENSTE VAN WATCH RAPPORT GEBRUIK NIE. 

In die gebruiksvoorwaardes soos hieronder uiteengesit (die "Gebruiksvoorwaardes"), verwys die terme "u" en "u", soos van toepassing, (i) die persoon of persone wat 'n horlosie of ander item of items wat goud bevat, stuur, platinum, silwer, titaan, ander edelmetale, edelgesteentes (insluitend maar nie beperk tot diamante, robyne, saffiere en smaragde nie), of enige kombinasie daarvan (hierna "Merchandise" genoem) aan Watch Rapport, LLC ("Watch Rapport") te koop aan, en te koop deur, Watch Rapport, (ii) die persoon of persone wat 'n horlosie of ander handelsware by Watch Rapport koop, (elke sodanige koop- of verkooptransaksie hierna "Transaksie" genoem) of (iii) die persoon of persone wat watchrapport.com (die “webwerf”) gebruik. 'Ons', 'ons' en 'ons' verwys na die opvolger en toekennings van Watch Rapport. 

Hierdie gebruiksvoorwaardes is bindend op elke Watch Rapport-kliënt en is van toepassing op alle saketransaksies tussen u en Watch Rapport, insluitend, maar nie beperk nie tot, u gebruik van die webwerf, die transaksie en enige ander dienste wat deur Watch Rapport aan u verskaf word. , insluitend die gebruik van die aanlyn-platform Shopify waarop hierdie webwerf aangebied word. U gee hiermee 'n verklaring en waarborg aan Watch Rapport (ongeag of 'n transaksie afgehandel is en of Watch Rapport die koper of verkoper van die handelsware is) en stem in tot die bepalings en voorwaardes, in elke geval soos uiteengesit in die gebruiksvoorwaardes, deur u gebruik van die webwerf en / of deur handelsware na Watch Rapport te stuur of te ontvang. 

Hierdie gebruiksvoorwaardes bevat (I) 'N ARBITRASIEBEPALING, (II)' N VRYWARING VAN REGTE OM 'N KLASAKSIE TEEN ONS TE BRING, EN (III) 'n vrylating deur u van alle eise vir skade teen ons wat mag ontstaan ​​as gevolg van u gebruik van die dienste. Deur enige van DIE DIENSTE te gebruik, stem u in tot HIERDIE BEPALINGS.


Terme van toepassing op die aankoop van goedere DEUR KYKVERSLAG.

Die volgende bepalings en voorwaardes geld vir enige transaksie wat verband hou met die aankoop, of poging tot koop, van Merchandise deur Watch Rapport.

Eienaarskap van handelsware.
As u probeer om handelsware te verkoop, verklaar en waarborg u Watch Rapport hiermee dat (i) u minstens agtien (18) jaar oud is; (ii) u 'n goeie en bemarkbare titel op die handelsware het; (iii) u die volle mag het om die handelsware te verkoop, oor te dra en oor te dra; (iv) u die wettige en regverdige eienaar is van alle handelsware wat aangebied word om aan Watch Rapport te verkoop; (v) u namens u optree, en nie as 'n agent of verteenwoordiger van 'n ander nie; (vi) die handelsware word vrygestel van alle retensieregte, beswarings, laste en nadelige eise van elke aard en beskrywing; (vii) u sal NIE materiaal instuur wat die volgende bevat: arseen, berillium, bismut, kadmium, kwik, nikkel, lood, antimoon, selenium, tin, telluur of enige ander skadelike, giftige of giftige elemente nie; (viii) die handelsware nie afkomstig is van, of die gevolg is van, onwettige aktiwiteite, insluitend diefstal of bedrog nie; (ix) enige transaksie wat deur u ingestel is, sal nie daartoe lei dat Watch Rapport in stryd is met enige anti-geldwassery, anti-terrorisme, of enige ander toepaslike staats- of federale wet van die Verenigde State van Amerika, enige staat of enige vreemde land nie; en (x) Watch Rapport behou die reg voor en u stem hiermee in om addisionele dokumentasie en / of inligting rakende jouself en / of enige handelsware te verskaf, insluitend alle dokumentasie of inligting wat nodig is vir Watch Rapport om te voldoen aan plaaslike, staats- en federale wetgewing (wat insluit Kyk na Rapport wat alle goedere ontvang het aan die regte owerhede soos deur die toepaslike wetgewing vereis.) 
Beskryf u handelsware.
U stem hiermee in dat enige beskrywing van die handelsware wat u aan ons verskaf, hetsy op die lysvorm, die verpakkingstrokie wat ingesluit is in die afleweringsmateriaal of andersins, waar, volledig en akkuraat sal wees wanneer u sodanige beskrywing aan ons voorlê. As ons na goeddunke vasstel dat daar beduidende teenstrydighede is tussen die handelsware soos deur u beskryf en die handelsware wat ons ontvang, of as daar geen beskrywing van die handelsware in die pakket ingesluit is wat u gebruik het om die handelsware te stuur nie, kan ons opskort of die transaksie beëindig sonder kennisgewing aan u. Ons sal geen replikahorlosie herstel of vervang nie, selfs al het die skade tydens ons normale toets- en waardasieprosedures plaasgevind. Nieteenstaande enigiets in hierdie gebruiksvoorwaardes, anders te sê, in die geval dat ons die transaksie beëindig omdat die goedere wat u gestuur het, bepaal Watch Rapport, na ons eie goeddunke, om 'n gewysigde / verminkte reeksnommer te hê of 'n vervalsing te wees of 'n kopie daarvan, sal ons u skriftelik in kennis stel (wat kennisgewing per e-pos, sms of ander elektroniese middel kan insluit) en u handelsware binne vyf werksdae na ontvangs van u afleweringsinstruksies aan u gestuur en betaling dus (as 'n geldige rekeningnommer by die aangewese afleweraar nie verskaf word nie); met dien verstande dat u egter hiermee instem dat Watch Rapport die handelsware mag verkoop as ons nie binne 5 dae vanaf die datum waarop Watch Rapport u skriftelike kennisgewing stuur dat die Transaksie gestuur is, afleweringsinstruksies en betaling vir alle gestuurkoste van u ontvang nie. beëindig. In die geval dat Watch Rapport die transaksie beëindig as gevolg van enige ander oortreding van die voorstellings en waarborge wat u gemaak het in verband met u beskrywing van die handelsware, sal Watch Rapport u handelsware binne tien werksdae aan u stuur, op ons koste deur die afleweringsversending metode wat ons gekies het, en u stem in dat ons slegs verantwoordelik sal wees om die waarde van u handelsware tot $ 30 te verseker. 
Inkomende gestuur; Koste; Verlies of skade waarborg.
As Watch Rapport u handelsware wil ontvang vir verdere inspeksie, kan ons u 'n afleweringsetiket voorsien; Watch Rapport is egter nie verplig om u 'n afleweringsetiket te gee nie. As u die handelsware aan ons stuur met behulp van die versendingsetiket wat ons verskaf, sal ons versekering koop om u handelsware te dek indien dit verlore gaan vir die kontantwaarde van u prys, sodra dit verwerk is deur die nasionale koerier wat ons gekies het om u Merchandise (die “Afleweraar”). Sodra u horlosie ontvang is, sal dit verseker word vir die waarde van u kontantkwotasie. In die geval dat u pakket verlore gaan, sal ons vereis dat u 'n bewys van versendingskwitansie moet lewer, 'n bewys van goedere wat verlore gaan, moet ontvang en binne 30 dae na verlies 'n eis moet indien. In die geval dat u pakket beskadig word, sal ons vereis dat u: bewys van versendingskwitansie moet lewer, ontvangs van bewys moet lewer dat goedere beskadig is, dat die pakket nie voor die versending beskadig is nie, en binne 30 dae na verlies 'n eis indien. As u van mening is dat u addisionele dekking benodig, is dit u verantwoordelikheid om ons te kontak sodat ons sodanige addisionele dekking op ons koste kan lewer voordat u u handelsware aan ons stuur. U kan ons telefonies kontak by (800) 571-7765 om te reël vir bykomende dekking of vir afleweringsinstruksies. Vir goedere wat vanaf 'n regsgebied buite die VSA of in die VS se gebiede gestuur word en wat na die VSA benodig word, is u verantwoordelik vir alle koste verbonde aan die veilige versending van u handelsware. As ons egter skriftelik instem om u aflewering te betaal, sal 'n afleweringsetiket voorsien word, en ons sal die koste van sodanige versending betaal, insluitende regte, BTW, ens. U is verantwoordelik om alle toepaslike uitvoer- en invoerwette na te kom. en beperkings. As Watch Rapport u handelsware ontvang, u 'n aanbod maak om sulke goedere aan te koop, en u sodanige aanbod van die hand wys, ongeag wie betaal het om dit na Watch Rapport te laat versend, is dit u verantwoordelikheid om die nodige versending te reël en te betaal Handelsware. Nieteenstaande die voorgaande, dra u die risiko van verlies ten opsigte van alle handelsware totdat sodanige goedere deur Watch Rapport ontvang word. 
Ontvangs van handelsware. 
Ons teken die opening en die inhoud van elke pakket goedere aan wat ons ontvang. Ons sal die video vir minstens 30 dae bewaar nadat ons u handelsware ontvang het. U kan met ons reël om teen 'n ekstra bedrag 'n afskrif van die video van die ontvangs en uitpak van u handelsware te bestel. Ons behou die reg voor om, na ons goeddunke en sonder kennisgewing aan u, enige inkomende pakket te verwerp. Vir die doeleindes van hierdie gebruiksvoorwaardes, sal enige inkomende pakket wat ons verwerp, nie deur ons "ontvang" word nie. Ekstra nie-OEM (vervaardigers van oorspronklike toerusting) (insluitend, maar nie beperk nie tot generiese bokse, bandjies na die mark en materiaal van derdepartye), verhoog nie die aanbod vir u horlosie nie. Hulle sal nie inventariseer nie en sal weggedoen word wanneer hulle by ons fasiliteit aankom. 
Bepaling van Watch Rapport se aanbod. 
Ons sal ons skatting van die waarde van u handelsware bepaal met behulp van faktore wat ons geskik ag. Om u handelsware te waardeer, moet ons dalk die horlosie oopmaak en edelgesteentes en ander items van die horlosie verwyder. U magtig ons hiermee om die horlosie oop te maak, edelgesteentes en ander voorwerpe van die horlosie te verwyder en sodanige ander aksies te neem as wat ons redelikerwys nodig ag om u handelsware akkuraat te waardeer, insluitend sonder beperking om u handelsware sonder enige koste vir u te stuur. derdeparty-koper. U magtig ons hiermee verder om ons standaard voorbereidingsdiens uit te voer (wat kan bestaan ​​uit skoonmaak, basiese herstelwerk (soos ons toepaslik ag), akkuraatheidskalibrering, smeer en druk toets) en om u handelsware te fotografeer. By die verwerking van u handelsware sal ons u elektronies ('n 'aanbodkennisgewing') in kennis stel van ons aanbod van betaling vir u handelsware ('aanbod'). 
Aanvaarding of verwerping van die finale aanbod van Watch Rapport. 
U mag die Aanbod aanvaar binne die elektroniese kommunikasiemetode wat u tans gebruik om binne 72 uur (15) uur na die datum van die Aanbiedingskennisgewing met Watch Rapport te kommunikeer. Watch Rapport kan, na goeddunke, die tyd vir aanvaarding van 'n aanbod verleng. Om die aanbod te verwerp, moet u dit via die verkopersportaal doen. As u die aanbod van die hand wys, en ons nie toestemming gee om u handelsware vir 'n langer tydperk te hou om u weer 'n aanbod te maak nie, stuur ons u handelsware binne vyftien (XNUMX) werksdae op die adres soos aangedui in ons rekords op geen koste vir u, en sal u handelsware vir die volle waarde van die aanbod verseker.
Betaling vir u handelsware. 
Ons betaal die goedere uit vir die bedrag wat in die Aanbieding aangedui word, minus die fooie verskuldig aan Watch Rapport soos in die Aanbod (die "koopprys") aangedui, via die betaalmetode wat u gekies het in u elektroniese kommunikasie met Watch Rapport by die adres wat u voor of op sewe (7) werksdae na u aanvaarding van die Aanbieding verstrek het. 

ALLE VERKOPE IS FINAAL! ALLE VERKOPE IS FINAAL. GEEN TERUGBETALINGS, RETOURS OF KREDIETE WORD TOEGELAAT NIE.

As u gekies het om die koopprys per tjek te ontvang, is die transaksie finaal sodra Watch Rapport 'n tjek aan die adres wat u verstrek het, gestuur het. 
Teruggestelde handelsware; Uitgaande versekering; Koste; Versekering. 
In die geval dat u handelsware aan u teruggestuur word in ooreenstemming met hierdie gebruiksvoorwaardes, stuur ons u handelsware na u adres, soos dit in ons rekords verskyn, volgens die versendingsmetode wat ons kies, op ons koste, en sal ons versekering koop dekking deur die afleweraar vir die handelsware vir die volle waarde van die afgekeurde aanbod. As 'n pakket met u handelsware verlore gaan terwyl dit aan u teruggestuur word in ooreenstemming met hierdie gebruiksvoorwaardes, sal ons 'n eis by Afsender indien en die volle bedrag wat ons van die Afsender ontvang het, aan u betaal. 
TERME VAN TOEPASSING OP DIE VERKOOP VAN HANDEL.
In die geval dat u handelsware aan u teruggestuur word in ooreenstemming met hierdie gebruiksvoorwaardes, stuur ons u handelsware na u adres, soos dit in ons rekords verskyn, volgens die versendingsmetode wat ons kies, op ons koste, en sal ons versekering koop dekking deur die afleweraar vir die handelsware vir die volle waarde van die afgekeurde aanbod. As 'n pakket met u handelsware verlore gaan terwyl dit aan u teruggestuur word in ooreenstemming met hierdie gebruiksvoorwaardes, sal ons 'n eis by Afsender indien en die volle bedrag wat ons van die Afsender ontvang het, aan u betaal. 

Die volgende bepalings en voorwaardes geld vir enige transaksie wat verband hou met die verkoop, of poging tot verkoop, van Merchandise deur Watch Rapport. 
Hoe ons werk. 
Ons doel is om 'n luukse horlosie wat u kies, sagkens gebruik, die beste gehalte teen 'n mededingende prys. Wat Watch Rapport die voorste maatskappy maak om van te koop, is die gevolg van ons geïndividualiseerde en gespesialiseerde sorg wat ons aan ons oordeelkundige kopers bied. Ons stel u webwerf beskikbaar, wat ontwerp is om inligting te verskaf oor die verskillende style, groottes, kleure, metale, klippe, ensovoorts, van enige horlosie wat u wil hê. Met dit gesê, wil Watch Rapport nie voorstel dat al die handelsware wat 'n koper op die webwerf sien, in voorraad is en gereed is om te koop nie.

Nadat u 'n keuse gemaak het en u bestelling geplaas het, begin ons die proses om presies te kyk wat u wil. Ongelukkig kan ons dus geen waarborge of beloftes maak op die presiese afleweringsdatum of die nakoming van die transaksie nie. Ons kan binne 'n dag of twee u droomhorlosie by een van ons vele verkopers kry. Dit kan egter langer duur, afhangende van die uniekheid van u bestelling. Natuurlik sal Watch Rapport ywerig en vinnig werk om die handelsware op te spoor en by u te kry. As u voel dat ons nie binne u verwagte tydsbestek werk nie, word u bestelling altyd gerugsteun deur ons 100% geld-terug-waarborg. As u 'n terugbetaling aanvra, sal dit geen probleem wees nie, maar geen terugbetaling sal ooit rente oplewer nie, ongeag hoe lank Watch Rapport die geld wat u betaal, vashou.

 Watch Rapport sal alles in sy vermoë doen om u op hoogte te hou van ons vordering. Maar herhaalde kommunikasie is nie verpligtend nie en dit is u verantwoordelikheid om ons te kontak as u 'n bestellingsopdatering of inligting rakende die transaksie wil hê. 
Verliesrisiko; Internasionale versendings. 
Alle handelsware wat deur Watch Rapport verkoop word, word kragtens 'n versendingskontrak verkoop. Dit beteken dat die risiko van verlies en titel vir sulke items na u oorgedra word by aflewering aan die vervoerder. Vir goedere wat na 'n regsgebied buite die VSA of in gebiede van die VSA gestuur word, moet u as koper doeanekoste betaal, sowel as enige gepaardgaande invoerbelasting, BTW of heffings. Watch Rapport kan nie spesifieke doeanekoste vir elke aankoop verskaf nie, want polisse verskil baie per land. U word aangemoedig om u plaaslike doeane-kantoor te kontak vir prysberamings. Watch Rapport sal 'n afskrif van die faktuur vir die handelsware by elke aankoop bevat, en elke land sal toepaslike fooie bepaal op grond van sodanige faktuur. Watch Rapport sal nie 'n item as 'n geskenk bestempel of 'n laer waarde op die faktuur verklaar as die betaalde koopprys nie. Watch Rapport sal 'n terugbetaling uitreik van die koopprys wat werklik deur Watch Rapport ontvang is, minus alle gestuurde en doeanekoste aangegaan, asook 'n herlaaigeld in 'n bedrag soos redelik deur Watch Rapport bepaal, vir enige handelsware wat deur die doeanebeamptes aan Watch Rapport teruggestuur word aan u as koper om sulke handelsware by die doeane te weier. 
Opbrengste, terugbetalings en titel. 
Alle opbrengste en terugbetalings word onderhewig aan ons terugkeerbeleid. Kyk Rapport neem nie die titel op teruggestuurde items voordat die item by ons aankom nie.
Produkbeskrywings. 
Ons probeer om so akkuraat as moontlik te wees. Ons waarborg egter nie dat beskrywings van handelsware of ander inhoud op ons webwerf, insluitend, sonder beperking, prysinligting, akkuraat, volledig, betroubaar, aktueel of foutloos is nie. Daarbenewens verstaan ​​u dat die handelsware wat u koop, moontlik nie soos beskryf is nie. Sou dit voorkom en u nie tevrede is met die handelsware nie, het u die reg om die handelsware wat u gekoop het, binne 30 dae na bevestigde aflewering aan u terug te besorg.
Pryse. 
Pryse vir goedere wat deur ons verkoop word, kan te eniger tyd verander, sonder kennisgewing. Met betrekking tot items wat deur ons verkoop word, kan ons nie die prys van 'n item bevestig voordat u dit bestel het nie. Ten spyte van ons beste pogings, kan 'n klein aantal items in ons voorraad verkeerd geprys word. As die korrekte prys van 'n item wat deur ons verkoop word, hoër is as ons verkoopprys, sal ons na goeddunke u kontak vir instruksies voor versending, óf u bestelling kanselleer en u daarvan in kennis stel.  
Ander ondernemings. 
Ons bied skakels na die webwerwe van geaffilieerde maatskappye en sekere ander ondernemings. Ons is nie verantwoordelik vir die ondersoek of evaluering nie, en ons waarborg nie die aanbied van enige van hierdie besighede of individue of die inhoud van hul webwerwe nie. Watch Rapport aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir die optrede, produk en inhoud van al hierdie en enige ander derde partye nie. U moet hul privaatheidsverklarings en ander gebruiksvoorwaardes noukeurig hersien.
Akkuraatheid van faktuur; Rekening Inligting; Fooie en betalings. 
Ons behou ons die reg voor om, met of sonder vooraf kennisgewing, (a) die beskikbare hoeveelheid van enige produk of aspek van die dienste te staak of te beperk en (b) te weier om enige gebruiker toe te laat om 'n produk te koop of 'n produk aan 'n gebruiker af te lewer. Ons mag volgens ons goeddunke hoeveelhede per persoon, per huishouding of per bestelling beperk of kanselleer. Hierdie beperkings kan insluit bestellings geplaas deur of onder dieselfde klantrekening, en / of bestellings wat dieselfde faktuur- en / of afleweringsadres gebruik. In die geval dat ons 'n verandering aanbring of kanselleer, kan ons u in kennis stel deur die e-pos en / of faktuuradres / telefoonnommer te kontak op die oomblik wat die bestelling gemaak is.

U stem in om huidige, volledige en akkurate aankoop- en rekeninginligting te verskaf vir alle aankope wat by ons gedoen word. U stem in om u rekening en ander inligting onmiddellik op te dateer, insluitend u e-posadres en telefoonnommer, sodat ons u transaksie (s) kan voltooi en u kan kontak indien nodig.

Wanneer u goedere deur die dienste koop, stem u in (a) in om die prys vir sulke handelsware soos uiteengesit in die dienste te betaal, alle gestuur- en hanteringskoste (indien enige), en alle toepaslike belasting en doeanegelde in verband met u aankoop (die “Volledige aankoopbedrag”). Rapport se enigste aanvaarbare betaalmetode is 'n bankoordrag. Tensy anders aangedui, is alle geldeenheidverwysings in Amerikaanse dollars. Alle fooie is betaalbaar in ooreenstemming met die betalingsvoorwaardes wat geld op die tydstip waarop die fooi betaalbaar word. Bestellings sal eers verwerk word voordat die betaling ten volle ontvang is. Sodra betaling ontvang is, sal sulke fondse in die algemene bankrekening van Watch Rapport gestort word. Dit is duidelik dat dit nie 'n trustrekening of 'n borgrekening is nie, en kan gebruik word vir operasionele doeleindes (soos betaling aan 'n derde party vir die aankoop van handelsware). 
Terme van toepassing op alle transaksies. 
Lisensie om die dienste te gebruik.

Behoudens u voldoening aan hierdie gebruiksvoorwaardes, verleen Watch Rapport u hiermee 'n persoonlike, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroepbare, beperkte lisensie (sonder die reg op onderlisensie) om toegang tot die dienste te gebruik (insluitend opdaterings en opgraderings wat vervang of aanvul) dit in enige opsig en wat nie met 'n aparte lisensie en enige dokumentasie versprei word nie, slegs op rekenaars en toestelle wat u besit of beheer, en onderhewig aan die onderstaande beperkings. Hierdie gebruiksvoorwaardes is beperk tot die intellektuele eiendomsregte van Watch Rapport en sy affiliasies en lisensiehouers en sluit geen regte op ander patente of intellektuele eiendom in nie. Ons behou enige regte voor wat nie uitdruklik aan u toegestaan ​​word kragtens hierdie gebruiksvoorwaardes nie. Die beperkte regte wat u verleen word tot toegang tot en gebruik van die dienste, bevat 'n beperkte lisensie en behels nie die verkoop van enige sagtewareprogram nie. 
Jou rekening. 
As u 'n rekening op die webwerf opstel, is u verantwoordelik om die vertroulikheid van u rekening en wagwoord te handhaaf en om toegang tot u rekenaar te beperk, en stem u in om verantwoordelikheid te aanvaar vir alle aktiwiteite wat onder u rekening of wagwoord plaasvind. Watch Rapport verkoop wel produkte vir kinders, maar dit verkoop dit aan volwassenes, wat volgens ons enigste betaalmetode 'n bankoordrag kan koop. As u jonger as 18 is, mag u die webwerf slegs gebruik met die betrokkenheid van 'n ouer of voog. Ons behou ons die reg voor om dienste na ons goeddunke te weier, rekeninge te beëindig, inhoud te verwyder of te wysig, of bestellings te kanselleer.
Reëls vir u gebruik van die webwerf. 
U is geheel en al verantwoordelik vir enige skade wat voortspruit uit u gebruik van die webwerf. Watch Rapport waarborg nie dat die funksie of werking van die webwerf foutloos sal wees nie, dat die webwerf of die bediener wat dit beskikbaar stel, vry is van virusse of ander skadelike elemente. As gebruiker aanvaar u die volle verantwoordelikheid vir enige koste, uitgawes, verliese of skade wat u aangegaan het in verband, voortspruitend uit of voortspruitend uit die gebruik van die webwerf. 

U verklaar en waarborg dat: (a) (i) u die webwerf nie vir enige ongemagtigde doel sal gebruik nie, insluitend die versameling van gebruikersname en / of e-posadresse van ander gebruikers op elektroniese of ander maniere met die doel om ongevraagde e-pos of ander elektroniese kommunikasie te stuur ; (ii) u nie toegang tot die webwerf sal verkry deur skrifte, bots of ander outomatiese middele te gebruik nie; (iii) u sal nie toegang tot die webwerf verkry op enige ander manier as deur die koppelvlak wat ons aan u bied of ongemagtigde opstel van, of 'n skakel na die webwerf, tensy anders spesifiek deur ons gemagtig in 'n afsonderlike skriftelike ooreenkoms nie; (iv) u sal nie kettingbriewe, grootmaat- of rommel-e-pos stuur of inmeng met, ontwrig of 'n onnodige las op die webwerf of die netwerke of dienste wat aan die webwerf gekoppel is, insluit nie, insluitend, sonder beperking, inbraak op die webwerf; (v) u sal u nie as enige ander persoon of entiteit voordoen nie, valse of misleidende identifikasie- of adresinligting verskaf, of die privaatheid binnedring of die persoonlike of eiendomsreg van enige persoon of entiteit skend nie; (vi) u instem dat u nie die dienste sal gebruik as u nie ten volle en regtens bevoeg is om tot hierdie gebruiksvoorwaardes in te stem nie, (vii) u aan Watch Rapport die identiteitsbewyse sal gee wat ons redelikerwys mag versoek, (viii) u die Dienste slegs vir wettige doeleindes sal gebruik, (ix) u sal die Dienste nie gebruik vir die stuur of stoor van onwettige materiaal of vir bedrieglike doeleindes of om onwettige, aanstootlike, onwelvoeglike of aanstootlike optrede te doen nie, (x) sal u nie gebruik die dienste om kommersiële advertensies, insluitend "strooipos", (xi) te adverteer, aan te vra of daarheen te stuur, (xi) u sal nie die dienste gebruik om oorlas, ergernis of ongerief te veroorsaak nie, (xii) u sal nie die behoorlike werking van die netwerk benadeel nie, (xiii ) u sal die Dienste op geen enkele manier probeer benadeel nie, (xiv) u die Dienste of ander inhoud nie sal kopieër of versprei sonder skriftelike toestemming van Watch Rapport nie, (xv) u die Dienste slegs vir u eie gebruik en sal dit nie aan 'n derde deel verkoop nie y, (xvi) u sal nie sekuriteitsverwante kenmerke van die werf of funksies wat die gebruik of kopiëring van enige intellektuele eiendom voorkom of beperk of die beperkings op die gebruik van die webwerf of die materiaal op die webwerf beperk, omseil, deaktiveer of andersins inmeng nie. en (xvii) u sal geen pop-up-, pop-onder-, uitgangsvensters, uitbreidingsknoppies, baniere, advertensies of enigiets anders laat verskyn wat die volledige vertoning van die webwerf verminder, bedek of belemmer nie. 

(b) U stem in om die Dienste en hul eie inhoud, inligting en ander materiaal te beskerm teen enige ongemagtigde toegang of gebruik, en u stem in dat u nie die Dienste of sodanige inhoud, inligting of ander materiaal sal gebruik nie, behalwe as dit uitdruklik toegelaat word hierin of uitdruklik skriftelik deur Watch Rapport gemagtig. Behalwe soos spesifiek hierin toegelaat of uitdruklik skriftelik gemagtig deur Watch Rapport, stem u in dat u nie direk of indirek: (i) versprei, verkoop, toewys, beswaar, oordra, huur, huur, lening, onderlisensie, wysiging, tyddeel nie of andersins die Dienste op enige ongemagtigde wyse benut, insluitend maar nie beperk tot die oortreding of die belas van die netwerkkapasiteit nie, (ii) die Dienste in enige diensburo-reëling gebruik, (iii) kopieer, reproduseer, aanpas, afgeleide werke skep, vertaal, die Dienste, enige opdaterings, of enige gedeelte daarvan op enige manier of op enige manier of op enige manier te lokaliseer, oordra of andersins verander, (iv) enige inhoud of data uit die Dienste oes of skraap, of (v) enige derde party toelaat om betrokke te raak in enige van die handelinge wat in klousules (vi), (viii), (ix) en (x) hierbo beskryf word. 

U verstaan ​​verder en stem in dat u nie toegelaat word om: (i) enige kennisgewing van kopiereg of ander eiendomsregte of beperkings op die regte wat in die dienste vervat is, te verwyder of te verander nie, (ii) te dekompileer, uitmekaar te maak, ommekaar te stel, ommekaar te maak, 'n gedeelte van die dienste, enige opdaterings of enige gedeelte daarvan omgekeerd vertaal of andersins omgekeer (behalwe as en slegs in die mate waarin voorafgaande beperking deur die toepaslike wetgewing verbied word, of in die mate wat toegelaat kan word deur die lisensievoorwaardes wat die gebruik van enige komponente van oop bronne wat by die Dienste ingesluit is), (iii) enige manier gebruik om die bronkode van enige gedeelte van die Dienste te ontdek, of (iv) andersins enige funksies omseil wat toegang tot die Dienste beheer of andersins beskerm. Enige poging om een ​​van die voorafgaande te doen, is 'n skending van die regte van Watch Rapport en sy lisensiegewers. As u hierdie beperkings oortree, kan u vervolg word en skadevergoeding ondergaan. U stem verder in om nie die dienste op enige manier te gebruik om die regte van enige ander party te teister, misbruik, agtervolg, te dreig, te laster of andersins inbreuk te maak of inbreuk te maak nie, en dat Watch Rapport op geen manier verantwoordelik is vir sodanige gebruik deur u nie, ook nie vir enige teisterende, dreigende, lasterlike, aanstootlike of onwettige boodskappe of uitsendings wat u mag ontvang as gevolg van die gebruik van die dienste nie. 

U verstaan ​​en stem in dat Watch Rapport uitdruklik die reg voorbehou om enige bestelling te eniger tyd om enige rede te kanselleer. Watch Rapport betaal die bedrag terug tot die datum van kansellasie. Daarbenewens verstaan ​​u en stem u in dat Watch Rapport die reg voorbehou om enige tyd eniger tyd diens aan enige persoon te weier. 
Akkuraatheid, volledigheid en tydigheid van inligting. 
Ons is nie verantwoordelik as inligting wat op hierdie webwerf beskikbaar gestel word nie akkuraat, volledig of aktueel is nie. Die materiaal op hierdie webwerf word slegs vir algemene inligting verskaf en moet nie op die enigste basis vir die neem van besluite gesteun word as om primêre, meer akkurate, meer volledige of tydiger inligting te raadpleeg nie. Enige afhanklikheid van die materiaal op hierdie webwerf is op eie risiko. As u enige vrae het, skakel gerus ons kliëntedienssentrum by (800) 571-7765. Hierdie webwerf kan sekere historiese inligting bevat. Historiese inligting is noodwendig nie aktueel nie en word slegs ter verwysing verskaf. Ons behou ons die reg voor om die inhoud van hierdie webwerf te eniger tyd te verander, maar ons is nie verplig om enige inligting op ons webwerf op te dateer nie. Behalwe waar anders aangedui, verteenwoordig die lysprys, geskatte kleinhandelprys, voorgestelde kleinhandelprys of soortgelyke prysinligting wat vir handelsware vertoon word, die volledige kleinhandelprys wat op die produk self aangedui word, voorgestel deur die vervaardiger of verskaffer, of geskat volgens standaardbedryfspraktyk ; of die geskatte kleinhandelwaarde vir 'n soortgelyke item wat elders aangebied word. Hierdie pryse is 'n vergelykende prysberaming en kan die huidige prys in elke gebied op 'n spesifieke dag al dan nie verteenwoordig. Ons lewer geen waarborge met betrekking tot die akkuraatheid of volledigheid van enige prysbepaling of ander inligting wat op hierdie webwerf ingesluit is nie, en u moet nie op hierdie inligting staatmaak nie. Werklike kleinhandelpryse kan baie verskil van wat op hierdie webwerf aangedui word. Ons behou ons die reg voor om van tyd tot tyd enige inligting sonder kennisgewing te verander, insluitend, maar nie beperk nie tot, inligting rakende pryse, modelle en spesifikasies. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid, volledigheid of egtheid van enige inligting op hierdie webwerf nie, insluitend die geskatte kleinhandelpryse. U stem in dat u verantwoordelikheid het om veranderinge op ons webwerf te monitor. 
Intellektuele eiendom. 
Die dienste en hul inhoud, insluitend hul "voorkoms en gevoel" (bv. Teks, grafika, beelde, logo's), eie inhoud, inligting en ander materiaal, word beskerm onder intellektuele eiendom, kopiereg, handelsmerke en ander wette. U erken en stem in dat Watch Rapport en / of sy lisensiehouers alle regte, eiendomsreg en belang in en op die dienste besit (insluitend sonder beperking enige patent, kopiereg, handelsgeheim, handelsmerk, show-how, know-how en enige en alle ander intellektuele eiendomsregte daarin of daarmee verband hou) en u stem in om geen aksie (s) te neem wat strydig is met sulke eienaarsbelange nie. U verkry geen regte of lisensies onder enige van Watch Rapport (of sy lisensiehouers) se patente, patentaansoeke, kopiereg, handelsgeheime, handelsmerke of ander intellektuele eiendomsregte as gevolg van hierdie Gebruiksvoorwaardes nie. U erken en stem in dat die funksies en funksies van die Dienste, en alle sagteware, inhoud, data, inligting en materiaal daarin vervat, die vertroulike en eie inligting van Watch Rapport (of sy lisensiehouers) is, en daarom stem u in om (a) te onderhou die vertroulikheid van sulke inligting met behulp van redelike inspanning en sorg (maar in geen geval minder as dieselfde pogings en sorg wat u gebruik om u eie vertroulike en eie inligting te beskerm nie) en sodanige inligting nie aan enige derde bekend te maak sonder die vooraf skriftelike toestemming van Watch Rapport nie en (b) slegs sulke inligting te gebruik vir die doeleindes van die gebruik van die dienste wat Watch Rapport hieronder verskaf. 

Enige en alle (a) voorstelle vir regstelling, verandering en wysiging van die Dienste en ander terugvoer (insluitend maar nie beperk nie tot aanhalings van skriftelike of mondelinge terugvoer), inligting en verslae wat u aan Watch Rapport verskaf (gesamentlik "Terugvoer") en al (b) verbeterings, opdaterings, wysigings of verbeterings, hetsy aangebring, geskep of ontwikkel deur Watch Rapport of andersins met betrekking tot die Dienste (gesamentlik "Revisies"), is en sal die eiendom van Watch Rapport bly. U erken en stem uitdruklik in dat enige bydrae van Terugvoer of Hersienings u geen reg, titel of belang in die Dienste of sodanige Terugvoer of Hersienings gee of verleen nie. Alle terugvoer en hersienings word die enigste en eksklusiewe eiendom van Watch Rapport en Watch Rapport mag terugvoer en / of hersienings op enige wyse en vir enige doel hoegenaamd gebruik en openbaar sonder verdere kennisgewing of vergoeding aan u en sonder behoud deur u van enige eie of ander reg of eis. U gee hiermee alle regte, titel en belang (insluitend, maar nie beperk tot, patent, outeursreg, handelsgeheim, handelsmerk, show-how, know-how, morele regte en enige ander intellektuele eiendomsreg aan Watch Rapport toe nie) ) wat u mag hê in en op alle terugvoer en hersienings. Op versoek van Watch Rapport sal u enige dokument, registrasie of liassering uitvoer wat nodig is om uitvoering te gee aan die voorafgaande opdrag. 
Sosiale media / aanlyn resensies. 
Watch Rapport verstaan ​​die belangrike rol wat aanlyn-beoordelings speel in die opbou van 'n onderneming. Ons verstaan ​​ook die behoefte van ons kliënte om 'n aanlyn-oorsig te gee. Alhoewel ons voortdurend daarna streef om u die beste gehalte te bied ten opsigte van u gebruik van die dienste, erken ons dat daar van tyd tot tyd 'n ongeluk kan wees met betrekking tot u omgang met ons. Watch Rapport sal betyds werk om enige ongeluk wat kan voorkom, op te los. U tevredenheid is ons belangrikste prioriteit. 

Daartoe voldoen Watch Rapport 100% aan die Wet op Billikheid oor Verbruikersbeoordeling wat deur die FTC afgedwing word. Alhoewel ons glo aan eerlike verbruikersevaluerings, sal ons nie resensies wat een van die volgende verbode toespraak bevat, duld nie: (1) enige toespraak wat vertroulike of private inligting bevat - byvoorbeeld die finansiële, mediese of personeellêende inligting van 'n persoon of 'n onderneming se handelsgeheime ; (2) enige toespraak wat lasterlik, teisterend, beledigend, onwelvoeglik, vulgêr, seksueel eksplisiet is, of onvanpas is met betrekking tot ras, geslag, seksualiteit, etnisiteit of ander intrinsieke eienskappe; (3) enige toespraak wat nie met die maatskappy se produkte of dienste verband hou nie; of (4) enige toespraak wat duidelik vals of misleidend is. Let op dat as u verbode toespraak plaas, sal Watch Rapport alles in sy vermoë doen, insluitend maar nie beperk nie tot, regstappe om dit onmiddellik te laat afneem. 

As u van plan is om 'n negatiewe resensie te plaas, bel ons gerus voordat u dit plaas. Daar is heel waarskynlik 'n misverstand en ons wil u probleme vinnig hanteer en die saak op 'n gunstige manier oplos. 
Toekenningslisensie - gebruikersinhoud 
As voorwaarde vir u gebruik van die dienste verleen u aan Rapport hiermee 'n nie-eksklusiewe, ewige, onherroeplike, royalty-vrye, wêreldwye, oordraagbare, sublisensieerbare lisensie om toegang tot, gebruik, te reproduseer, uit te stuur, te vertoon, te publiseer, te versprei, te wysig en aan te pas en afgeleide werk te skep uit enige inhoud wat u oplaai, publiseer, instuur of oordra om via die Dienste beskikbaar te wees (“U inhoud”). Deur u inhoud deur middel van die dienste in te dien, verklaar en waarborg u (a) dat u al die regte op u inhoud besit of andersins, insluitend sonder beperking, alle kopieregte, (b) dat u inhoud akkuraat is, en (c) dat die gebruik van u inhoud skend nie hierdie gebruiksvoorwaardes of die privaatheidsbeleid nie en sal geen persoon of entiteit beseer nie. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige inhoud of materiaal wat deur u of enige derde party deur die Dienste ingedien of gepos word nie.

ONS VOORBEHOU DIE REG OM ENIGE REDE TE VERWYDER, ALS ONS BESLUIT BESLUIT, DIT WEL ENIGE WET OF REG VAN ENIGE PERSOON BESKERM, RECHTE VAN ENIGE PERSOON, OF IS TERUG TERIEK, INSPRING. TERREIN OF DIENSTE. 
Dienste en materiaal van derdepartye 
Sekere dienste kan inhoud, data, inligting, toepassings of materiaal van derde partye ("Derde party materiaal") vertoon, insluit of beskikbaar stel of skakels verskaf na sekere webwerwe van derde partye. Deur die dienste te gebruik, erken en stem u in dat Watch Rapport nie verantwoordelik is vir die ondersoek of evaluering van die inhoud, akkuraatheid, volledigheid, tydigheid, geldigheid, nakoming van outeursreg, wettigheid, ordentlikheid, kwaliteit of enige ander aspek van sulke derdeparty-materiaal of webwerwe nie. Watch Rapport waarborg nie en onderskryf dit nie, en aanvaar nie en is nie aanspreeklik vir u of enige ander persoon vir enige derdepartydienste, derdeparty-materiaal of webwerwe, of vir enige ander materiaal, produkte of dienste van derdepartye nie . Materiaal van derdepartye en skakels na ander webwerwe word slegs as gemak vir u verskaf.

 Derdepartydienste en materiaal van derdepartye waartoe toegang verkry kan word, word vertoon op of gekoppel aan die dienste en is nie in alle tale of in alle lande beskikbaar nie. Watch Rapport gee geen voorstelling dat dienste van derdepartye en materiaal van derdepartye geskik of beskikbaar is vir gebruik op 'n spesifieke plek nie. In die mate wat u verkies om toegang tot sulke dienste of materiaal van derdepartye te verkry, doen u dit op u eie inisiatief en is u verantwoordelik vir die nakoming van toepaslike wette, insluitend maar nie beperk tot toepaslike plaaslike wette nie. 
Elektroniese handtekening. 
VOOR DIE DOEL VAN DIE TRANSAKSIE STEM U IN MET DIE GEBRUIK VAN ELEKTRONIESE HANDTEKENINGE, ONTVANG VAN KENNISGEWINGS PER E-POS OF ANDER ELEKTRONIESE MIDDELE, GEBRUIK VAN ELEKTRONIESE KONTRAKTE, EN DIE GEBRUIKSVOORWAARDES AAN ELEKTRONIESE MIDDELE. 
Aanspreeklikheid verklaring. 
U IS ALLEEN EN VOLLEDIG VERANTWOORDELIK VIR U GEBRUIK VAN DIE DIENSTE, INSLUITEND INTERAKSIES MET ANDER GEBRUIKERS VAN DIE DIENSTE. U ERKEN UITDRUKKLIK EN STEM SAAM DAT DIE GEBRUIK VAN DIE DIENSTE ALTYD OP U RISIKO IS EN DAT DIE HELE RISIKO TOT TEVREDENDE KWALITEIT, PRESTASIE, Akkuraatheid en inspanning by u is. TOT DIE MAKSIMALE UITVOERING WAT VAN TOEPASLIKE WET IS TOEGELAAT, WORD DIE DIENSTE (INSLUITEND, SONDER BEPERKING, ENIGE DERDEMATERIAAL, SAGTEWARE OF DIENSTE VAN DERDE) U AANGESIEN OP 'N' AS IS 'EN' ALS BESKIKBAAR, MET ALLE BASIS, EN ALS BESKIKBAAR, GARANTIE VAN ENIGE SOORT, EN KYK VERSLAG HIERDIE UITDRUKKELIK ALLE WAARBORGE EN VOORWAARDES TEN OPSIGTE VAN DIE DIENSTE (INSLUITEND DIE GEBRUIK, PRESTASIE EN ONDERSTEUNING DAARVAN), OF UITDRUKKLIK, IMPLISIEF OF WETTIG, ALGEMEEN, INSLUITEND, INGESLUIT, INGESLUIT, INGESLUIT, INGESLUIT, INGESLUIT, INGESLUIT OF VOORWAARDES VAN VERKOOPBAARHEID, VAN TEVREDENDE KWALITEIT, VAN GESKIKTHEID VIR 'N BESONDERDE DOEL, VAN AKKURAATHEID, VAN STIL VERGUNNING, TITEL OF NIE-OORTREDING VAN DERDE PARTYREGTE, INMERKING MET ONGESLAGSRECHT, VERGOEDING, VERGADERING EN ALLE WAARBORGE GEÏMPLISEER UIT ENIGE KURSUS VAN HANDEL OF GEBRUIK VAN HANDEL. KYKVERKLARING GARANTEER NIE DAT (A) DIE DIENSTE AAN U VEREISTES VOLDOEN SAL WORD, (B) DIE WERK VAN DIE DIENSTE ONonderbroke OF VIRUS- OF FOUTVRY SAL WEES, (C) DAT DIE DIENSTE MET EEN ANDER TOEPASSING SAL WERK OF VERENIGBAAR SAL WEES ENIGE BESONDERHEDE STELSEL OF TOESTEL, OF (D) GEBREKE IN DIE DIENSTE SAL KORRIGEER WORD. ENIGE MONDELINGE OF SKRIFTELIKE RAAD WAT AANGEHOU WATCH RAPPORT OF SY GEMAGTIGDE AGENTE SAL NIE GEDOEN WORD OM GEEN GARANTIE TE SKEP NIE. GEEN MONDELINGE OF SKRIFTELIKE INLIGTING OF ADVIES WAT GEGEE IS MET KYKVERSLAG OF SY GEMAGTIGDE VERTEENWOORDIGER SAL N WAARBORG NIE. SOMMIGE JURISDIKSIES LAAT NIE DIE UITSLUITING VAN GEËMPLISITEERDE GARANTIES TOE NIE, SODAT sommige of al die bogenoemde uitsluitings miskien nie op u van toepassing is nie. 
Beperking van aanspreeklikheid. 
ALLE INLIGTINGE, INHOUD, MATERIALE, HANDELS EN ANDER DIENSTE INGESLUIT OP OF ANDERS AANGESIEN WORD VIR ONS OF DEUR DIE WEBWERF WORD OP 'N "AS IS" EN "AS BESKIKBAAR" BASIS VERSKAF, TENSY ANDERS BESKRYF. 

TOT DIE VOLLEDIGE TOESTEMMING MET TOEPASLIKE WET, KYK RAPPORT VRYWAAR ALLE WAARBORGE, UITDRUKKELIK OF IMPLIKAAT, INKLUSIEF, MAAR NIE BEPERK TOT, IMPLISIESE GARANTIES VAN VERhandelBAARHEID EN GESKIKHEID VIR 'N BESKRYWENDE DOEL NIE, WERKLIKE DOELWITTE AAN JOU. 

IN ALLE GEBEURTENisse DEUR DIE GEBRUIKSVOORWAARDES STEM U IN MET DIE WETLIKE GRENS VAN ONS AANSPREEKLIKHEID VIR ENIGE EISE OF OPTREDE VIR VERLORE, BESKADIGDE, OF VERNIETIGDE HANDELS WAT U AAN ONS GESTUUR HET, SAL U NIE 1,000.00 100.00 USD minder as U AANBIED nie. PER TRANSAKSIE. Ondanks die voorgaande, as die handelsware wat ons van u ontvang (I) MATERIAAL anders is as die beskrywing van die handelsware wat u aan ons verskaf het, (II) het 'n veranderde of verminkte reeksnommer, of (III) is 'n kontrak of 'n reaksie , DAN WORD DIE WETLIKE GRENS VAN ONS AANSPREEKLIKHEID AAN U VIR ENIGE EISE OF OPTREDE VIR VERLORE, BESKADIGDE OF VERNIETIGDE HANDEL WAT U AAN ONS GESTUUR HET NIE $ XNUMX MEER TEN OPSIGTE VAN SULKE HANDEL NIE. 

U STEM SAAM DAT ONS NIE AANSPREEKLIK SAL WEES VIR (a) TYDELIKE, SPESIALE, INDIREKTE, GEVOLGENDE, VOORBEELDENDE, SPECULATIEWE, OF PUNITIEWE SKADE, OF VERLIES VAN WINS OF GELEENTHEID; OF (b) ENIGE EISE, EISE, OF OPTREDE VIR ENIGE SUBROGASIE-EIS GEBRUIK DEUR U VERSEKERINGSDRAER, IN ELKE GEVAL MET BETREKKING TOT ENIGE TRANSAKSIE (s), DIE HANDELSWERK, DIE TERREIN, OF ENIGE ANDER DIENSTE WAT AAN U GEDEEL WORD GEDOEN, U MAAK UITDRUKKELIK EN SPESIFIEK WAAROM U ENIGE SUBROGASIE-EIS OP U NAD, sowel as NADEMAAL U VERSEKERINGSDRAER, afstand doen. 

BEPAALDE STAATSWETTE LAAT GEEN BEPERKINGE OP IMPLIKE WAARBORGE OF DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SKADE TOE NIE. INDIEN HIERDIE WETTE OP U VAN TOEPASSING IS, MAG SOMMIGE OF ALLE BOGENOEMDE VOORWAARDES, UITSLUITINGS, OF BEPERKINGS NIE op u van toepassing wees nie, EN U KAN BYKOMENE REGTE HET. 

As u nie die deursigtige sin beperk nie, stem u in dat bogenoemde beperkings van aanspreeklikheid tesame met die ander bepalings in hierdie gebruiksvoorwaardes wat aanspreeklikheid beperk, noodsaaklike bepalings van hierdie gebruiksvoorwaardes is en dat Watch Rapport nie bereid is om u die regte uiteengesit te gee nie. in hierdie Gebruiksvoorwaardes, maar vir u instemming met die bogenoemde beperkings van aanspreeklikheid. U stem in met hierdie beperkinge van aanspreeklikheid om Watch Rapport te beweeg om u die regte te gee soos uiteengesit in hierdie Gebruiksvoorwaardes. 
vrywaring
U stem in om Watch Rapport, sy beamptes, direkteure, bestuurders, lede, werknemers, prokureurs, agente, filiale, lisensiegewers en verskaffers (gesamentlik die "vrygestelde partye") vrywaar, te verdedig en skadeloos te hou teen en teen alle eise, koste , skade, verliese, uitgawes, boetes en boetes, insluitend, maar nie beperk nie tot, redelike prokureursfooie, aangegaan deur enige van die skadelose partye as gevolg van of voortspruitend uit of in verband met enige oortreding of oortreding van hierdie gebruiksvoorwaardes deur u of iemand wat namens u optree, of u skending van enige regte van 'n derde party, of enige ongemagtigde gebruik van die Dienste, of u nalatigheid of opsetlike wangedrag of as gevolg van enige vals of wesenlik misleidende inligting wat u aan Watch verskaf het Rapport (insluitend, sonder beperking, u vertoe en waarborge aan Watch Rapport met betrekking tot die besit van die handelsware en u mag om die handelsware aan Watch Rapport te verkoop). 
Arbitrasie en kwytskelding van klasaksie. 
Hierdie afdeling bevat 'n arbitrasie-ooreenkoms en 'n ooreenkoms dat alle eise slegs in individuele hoedanigheid ingestel sal word (en nie as 'n klasaksie of 'n ander verteenwoordigende proses nie). Lees dit asseblief aandagtig deur. U kan die arbitrasie-ooreenkoms onttrek deur die prosedure vir die afmelding hieronder te volg. 

Kwytskelding van klasaksie: Enige eis (soos hieronder omskryf) moet in individuele hoedanigheid van die betrokke party ingestel word, en nie as eiser of klaslid in enige beweerde klas, kollektiewe, verteenwoordigende, veelvuldige eisers of soortgelyke prosedure nie (“Klasaksie”) . Die partye doen uitdruklik afstand van enige vermoë om enige klasaksie in enige forum te handhaaf. As die eis aan arbitrasie onderhewig is, sal die arbiter nie die mag hê om soortgelyke eise te kombineer of saam te voeg of om 'n groepsgeding te voer nie en ook nie 'n toekenning te gee aan enige persoon of entiteit wat nie 'n party tot die arbitrasie is nie. Enige eis dat die hele of gedeeltelike kwytskelding van hierdie aksie onafdwingbaar, gewetenloos, nietig of nietigbaar is, kan slegs deur 'n hof van bevoegde jurisdiksie bepaal word en nie deur 'n arbiter nie. Die partye verstaan ​​dat afstand gedoen word van enige reg om in die hof te geding, om 'n regter of jurie te laat beslis, of om party te wees in 'n klas- of verteenwoordigende aksie, en dat enige eise individueel moet beslis word, deur middel van arbitrasie. 

As gevind word dat hierdie kwytskelding nie afdwingbaar is nie, is die geheel van die arbitrasie-ooreenkoms nietig, indien andersins effektief. Die arbiter kan verklarende of opdraggewende regshulp uitspreek slegs ten gunste van die individuele party wat regshulp vra en slegs in die mate wat nodig is om regshulp te verleen wat deur die party se individuele eis regverdig word. As 'n eis om die een of ander rede in die hof plaasvind en nie in arbitrasie nie, doen u en Watch Rapport elk afstand van enige reg op 'n jurieverhoor. 

1. Informele proses eerste. U stem in dat in die geval van 'n dispuut tussen u en Watch Rapport, u eers met Watch Rapport sal skakel en volgehoue ​​poging sal aanwend om die geskil op te los voordat u meer formele oplossings gebruik, insluitend sonder beperking enige hofstappe. 

2. Arbitrasie-ooreenkoms. Na afloop van die informele geskilbeslegtingsproses, enige oorblywende dispuut, kontroversie of eis (gesamentlik "eis") wat op enige manier verband hou met u gebruik van die dienste en / of Watch Rapport se handelsware, insluitend die dienste, of op enige manier verband hou met die kommunikasie tussen u en Watch Rapport of enige ander gebruiker van die dienste, sal finaal opgelos word deur bindende arbitrasie. Hierdie verpligte arbitrasie-ooreenkoms is net so van toepassing op u en Watch Rapport. Hierdie arbitrasie-ooreenkoms is egter nie van toepassing op (a) enige eis deur Watch Rapport vir inbreuk op sy intellektuele eiendom of toegang tot die dienste wat ongemagtig is of wat die magtiging wat in hierdie gebruiksvoorwaardes verleen word, oorskry nie, of (b) u daarvan weerhou om gebruik te maak van toepaslike hofprosedures vir klein eise in toepaslike gevalle. 

Arbitrasie is informeler as 'n regsgeding. Daar is geen regter of jurie in arbitrasie nie. In plaas daarvan word die dispuut deur 'n neutrale arbiter opgelos. Hofbeoordeling van 'n arbitrasietoekenning is beperk. Tensy die partye anders ooreengekom, kan arbiters dieselfde skadevergoeding en verligting toeken as wat 'n hof kan toeken. U stem egter in dat die arbiter nie die reg het om gevolglike, straf, spekulatiewe, indirekte, toevallige, spesiale of voorbeeldige skadevergoeding toe te ken nie. U stem in dat die Amerikaanse federale arbitrasiewet die interpretasie en toepassing van hierdie bepaling beheer, en dat u en Watch Rapport elk afstand doen van die reg tot 'n verhoor deur die jurie of om aan 'n klasaksie deel te neem. U stem uitdruklik in dat so 'n arbiter persoonlike jurisdiksie oor u het. U doen afstand van alle verdediging van gebrek aan persoonlike jurisdiksie en dat die forum nie gerieflik is nie. U stem in om te voldoen aan alle besluite en toekennings wat in sodanige arbitrasieverrigtinge gelewer word, en dat sulke beslissings en toekennings wat deur die arbiter gelewer word, finaal en afdoende sal wees. Hierdie arbitrasiebepaling sal elke beëindiging van hierdie gebruiksvoorwaardes oorleef. 

As u 'n arbitrasieprosedure wil begin, moet u na die informele geskilbeslegtingsprosedure 'n brief stuur waarin arbitrasie versoek word en u eis beskryf aan 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449. Die arbitrasie word deur die American Arbitration Association (AAA) ingevolge sy reëls, insluitend, as u 'n individu is, die aanvullende prosedures van die AAA vir verbruikersverwante geskille. As u nie 'n individu is nie of die dienste namens 'n entiteit gebruik het, sal die aanvullende prosedures van die AAA vir verbruikersgeskille nie gebruik word nie. Die AAA se reëls is beskikbaar by www.adr.org of deur te skakel 1-800-778-7879. 

Die aantal arbiters sal een wees. U kan kies om die arbitrasie telefonies te laat plaasvind op grond van skriftelike voorleggings. Die arbitrasie sal in Lake Tahoe (Stateline), NV, gevoer word. Die arbitrasie sal in die Engelse taal plaasvind. Die AAA-reëls en die wette van die staat Nevada, uitgesluit die regsbotsingsreëls, is van toepassing op hierdie Gebruiksvoorwaardes en u gebruik van die Dienste. Uitspraak oor die toekenning wat deur die arbiter gelewer word, kan in enige hof met bevoegde jurisdiksie daarvan gelewer word. 

Die betaling van alle indienings-, administrasie- en arbiterfooie word deur die AAA se reëls beheer. U en ons sal die administrasie- en arbiterfooie en ander koste betaal in ooreenstemming met die toepaslike arbitrasiereëls, maar as die toepaslike arbitrasiereëls of -wette vereis dat Watch Rapport 'n groter gedeelte of al sulke fooie en kostes moet betaal sodat hierdie afdeling afdwingbaar te wees, dan het Watch Rapport die reg om te kies om die gelde en koste te betaal en arbitrasie te doen of te weier om dit te doen en die saak deur die howe te laat oplos. Die heersende party sal geregtig wees op koste, redelike prokureursgelde wat deur die hof in dieselfde aksie of in 'n afsonderlike aksie vir daardie doel ingestel kan word, benewens enige ander regshulp waarop daardie party geregtig mag wees. 

Die arbiter, en nie enige federale, staats- of plaaslike hof nie, sal uitsluitlik gesag hê om enige geskil met betrekking tot die interpretasie, toepaslikheid, gewetenloosheid, arbitrasie, afdwingbaarheid of vorming van hierdie arbitrasie-ooreenkoms op te los, insluitend enige eis dat die hele of enige deel daarvan van hierdie arbitrasie-ooreenkoms is nietig of nietig. Die voorafgaande sin is egter nie van toepassing op die afdeling "Kwytskelding van klasse nie" hieronder. 

As u nie geskille met Watch Rapport wil arbitreer nie en u 'n individu is, kan u hierdie arbitrasie-ooreenkoms onttrek deur binne dertig (297) dae na 'n brief aan 100 Kingsbury Grade, Suite 89449 Lake Tahoe (Stateline) NV 30 te stuur. die eerste van die datum waarop u toegang tot die dienste kry of gebruik. 
Algemene voorsienings. 
1. Kennisgewing. U erken en stem hiermee in dat u die e-posadres, fisiese adres en telefoonnommers in ons rekords aan ons verstrek het, en dit is u verantwoordelikheid om ons enige huidige of opgedateerde kontakinligting te gee. U erken verder en stem in dat: (i) enige e-posboodskap wat ons aan u stuur, geag word effektief deur u te ontvang en dat dit die nodige kennisgewing aan u per e-pos uitmaak; en (ii) enige telefoonboodskap wat ons met u agterlaat, enigiemand wat u telefoon beantwoord, of op u antwoordmasjien of diens, word effektief deur u ontvang en is die nodige telefoniese kennisgewing aan u.  

2. Vervang Vervoerder. In die geval van enige staking, diensonderbreking of enige ander probleme wat ons met Shipper teëkom, behou ons die reg voor om Shipper deur 'n ander redery te vervang.  

3. Uitvoerwette. U stem in dat u nie die dienste en / of ander inligting of materiaal wat deur Watch Rapport hieronder verskaf word, direk of indirek sal uitvoer of weer uitvoer na enige land waarvoor die Verenigde State of enige ander relevante jurisdiksie enige uitvoerlisensie of ander regerings vereis nie goedkeuring tydens die uitvoer sonder om sodanige lisensie of goedkeuring te verkry. In die besonder, maar sonder beperking, mag die dienste nie uitgevoer of weer uitgevoer word nie (a) na enige Amerikaanse embargo-lande of na enige land wat deur die Amerikaanse regering aangewys is as 'n "terroristeondersteunende" land, of (b) aan enigiemand gelys op enige Amerikaanse regeringslys van verbode of beperkte partye, insluitend die Amerikaanse tesourie-afdeling se lys van spesiaal aangewese burgers of die lys van die Amerikaanse departement van handel en ontkenning. Deur die dienste te gebruik, verklaar en waarborg u dat u nie in so 'n land of op so 'n lys is nie. U stem ook in dat u hierdie produkte nie sal gebruik vir enige doeleindes wat deur die Amerikaanse wetgewing verbied word nie, insluitend, sonder beperking, die ontwikkeling, ontwerp, vervaardiging of produksie van kern-, missiele-, of chemiese of biologiese wapens. U is verantwoordelik daarvoor en stem hiermee in om op u eie koste te voldoen aan alle toepaslike Amerikaanse uitvoerwette en -regulasies. 

4. Amerikaanse regering se beperkte regte. Die dienste en aanverwante dokumentasie is 'kommersiële items', soos die term in 48 CFR § 2.101 omskryf word, bestaande uit 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation', aangesien sulke terme in 48 CFR § 12.212 of 48 CFR gebruik word. § 227.7202, soos van toepassing. In ooreenstemming met 48 CFR § 12.212 of 48 CFR § 227.7202-1 tot en met 227.7202-4, soos van toepassing, word die kommersiële rekenaarsagteware en kommersiële rekenaarsagteware-dokumentasie gelisensieer aan eindgebruikers van die Amerikaanse regering (a) slegs as kommersiële items en (b) met slegs die regte soos aan alle ander eindgebruikers verleen ingevolge die bepalings en voorwaardes hierin. 

5. Verenigde Nasies se Konvensie. U en Watch Rapport stem saam dat die Verenigde Nasies se konvensie oor kontrakte vir die internasionale verkoop van goedere nie van toepassing is op die interpretasie of konstruksie van hierdie gebruiksvoorwaardes nie.

6. Afdeling Verbruikersake. Ingevolge artikel 1789.3 in die burgerlike wetboek van Kalifornië, ontvang gebruikers van die dienste in Kalifornië die volgende spesifieke kennisgewing oor verbruikersregte: Die eenheid vir klagtehulp van die afdeling verbruikersdienste van die departement van verbruikersake in Kalifornië kan skriftelik geskakel word by 1625 North Market Boulevard, Suite N 112 Sacramento, CA 95834, of per telefoon by (800) 952-5210. 

7. Beëindiging. As u die bepalings van hierdie gebruiksvoorwaardes oortree, sal alle lisensies wat deur Watch Rapport toegestaan ​​is, insluitend toestemming om die dienste te gebruik, outomaties beëindig word. Daarbenewens kan Watch Rapport u gebruikersrekening en / of die dienste (of enige deel van die voorafgaande) opskort, deaktiveer of verwyder, met of sonder kennisgewing, vir enige of geen rede nie. As Watch Rapport u gebruikersrekening uitvee weens enige vermeende oortreding van hierdie Gebruiksvoorwaardes, is u verbied om weer onder 'n ander naam vir die dienste te registreer. In die geval van die verwydering van die gebruikersrekening, kan Watch Rapport enige van u inhoud verwyder, maar is nie verplig nie. Watch Rapport is nie verantwoordelik vir die verwydering van (of versuim om te verwyder) u inhoud nie. Alle afdelings wat uit die aard van die saak die beëindiging van hierdie gebruiksvoorwaardes moet oorleef, sal voluit voortgaan na en ondanks enige beëindiging van hierdie ooreenkoms deur Watch Rapport of u. Beëindiging sal geen van die ander regte of remedies van Watch Rapport regtens of in ekwiteit beperk nie. 

8. afstanddoening. Dit word uitdruklik verstaan ​​dat in die geval dat een van die partye by een of ander geleentheid nie 'n termyn hiervan uitvoer nie en die ander party daardie term nie afdwing nie, die versuim om by enige geleentheid af te dwing nie 'n afstanddoening van 'n termyn sal uitmaak nie en die toepassing daarvan nie sal verhinder nie. enige ander geleentheid.  

9. Gedeeltelike ongeldigheid. As enige bepaling hiervan op enige tydstip of om watter rede ookal onafdwingbaar of ongeldig is of word, sal geen ander bepaling hierdeur geraak word nie en sal die oorblywende bepalings voortgaan met dieselfde effek asof sodanige onafdwingbare of ongeldige bepalings nie ingevoeg sal word nie hierin; met dien verstande dat die vermoë van die een of ander party om die prestasie van die ander party wesenlik te bereik nie benadeel sou word nie.  

10. Wysigings. Ons kan hierdie Gebruiksvoorwaardes te eniger tyd verander. Wysigings tree in werking onmiddellik na u eerste toegang tot of gebruik van die Dienste na die "Laaste Hersiene" datum bo-aan hierdie Gebruiksvoorwaardes. As ons wesenlike veranderinge aanbring, kan ons redelike pogings aanwend om u in kennis te stel, insluitend per e-pos of om 'n prominente kennisgewing op die webwerf te plaas. Dit is egter u enigste verantwoordelikheid om die Gebruiksvoorwaardes van tyd tot tyd te hersien om sodanige veranderinge te sien. U volgehoue ​​toegang tot of gebruik van die dienste nadat die wysigings van krag geword het, word beskou as u besliste aanvaarding van die gewysigde gebruiksvoorwaardes. As u nie saamstem met die wysigings aan die Gebruiksvoorwaardes nie, moet u asseblief nie toegang tot die dienste hê nie. 

11. Onafhanklike kontrakteurs. Niks vervat in hierdie gebruiksvoorwaardes word geag enige party te wees as die agent of verteenwoordiger van die ander party of albei partye as gesamentlike ondernemers of vennote vir enige doel nie.

12. Belasting. U is alleen verantwoordelik vir enige pligte, belastings, heffings of fooie (insluitend enige verkoop-, gebruiks- of terughoudingsbelasting) wat deur enige owerheid op of in verband met hierdie Gebruiksvoorwaardes opgelê word. 

13. Opskrifte en onderskrifte. Opskrifte en onderskrifte word slegs vir verwysing en gemak ingevoeg, en definieer, beperk of beskryf geensins die omvang van hierdie gebruiksvoorwaardes of bedoeling van enige bepaling nie. 

14. Aanvullende verligting. U stem in dat 'n oortreding van hierdie gebruiksvoorwaardes onherstelbare skade aan Watch Rapport sal veroorsaak waarvoor geldelike skade nie voldoende sal wees nie en Watch Rapport is geregtig op regverdige verligting bykomend tot enige remedies wat hy hierdeur of volgens die wet sonder 'n verband, ander sekuriteit of bewys van skadevergoeding. 

15. Force Majeure. Nie Rapport of u sal verantwoordelik wees vir skadevergoeding of vir vertragings of mislukkings in die uitvoering as gevolg van dade of gebeure buite hul redelike beheer nie, insluitend, sonder beperking: epidemie, vuur, weerlig, ontploffing, kragstuwing of mislukking, water, dade van God , oorlog, rewolusie, burgerlike herrie of dade van burgerlike of militêre owerhede of openbare vyande: enige wet, orde, regulasie, verordening of vereiste van enige regering of regsliggaam of enige verteenwoordiger van sodanige regering of regsliggaam; of arbeidsonrus, insluitend sonder beperking, stakings, verlangsaming, picket of boikotte; onvermoë om materiaal, vervoergeriewe, brandstof- of energietekorte, of handelinge of weglatings van ander algemene draers te beveilig. 

16. Opdrag. U mag hierdie Gebruiksvoorwaardes nie geheel of gedeeltelik oordra of oordra sonder vooraf skriftelike toestemming van Watch Rapport nie. Enige poging om hierdie Gebruiksvoorwaardes toe te ken, sonder sodanige toestemming, sal nietig wees. Onderhewig aan die voorafgaande, sal hierdie gebruiksvoorwaardes die partye en hul onderskeie toebehore en toewysers bind.

17. Onduidelikhede. Enige onduidelikhede in die interpretasie van hierdie gebruiksvoorwaardes word nie teen die opstelpartytjie beskou nie. 

18. Hele ooreenkoms. Hierdie gebruiksvoorwaardes gee 'n uiteensetting van die volledige begrip van die partye met betrekking tot die aangeleenthede hierin vervat en daar is geen beloftes, verbonde of verbintenisse behalwe die wat hierin uitdruklik uiteengesit word nie. 

19. Kontak ons. U kan ons kontak rakende die dienste of hierdie gebruiksvoorwaardes by: 297 Kingsbury Graad, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 of per e-pos na help@watchrapport.com. 

20. Kopieregkennisgewing. Kopiereg © 2020 Watch Rapport, LLC. ALLE REGTE VOORBEHOU. 

Watch Rapport is 'n onafhanklike maatskappy wat nie verbonde is aan Rolex SA, Rolex USA, Inc., of enige van sy filiale nie en is nie 'n gemagtigde agent vir enige horlosievervaardiging nie.
Vrywaring van transaksies 
  • Watch Rapport sal hierdie produk van 'n derde party verkry. Terwyl Watch Rapport hier is as die "gasheer" -webwerf en as tussenganger optree om die transaksie te beveilig, het ons beperkte beheer oor afleweringstye en ander bestelveranderlikes wat tydens die vervullingsproses kan voorkom.
 

  • Afleweringstye sal afhang van die beskikbaarheid van die artikel en die plek. Ons kan nie waarborge of beloftes maak op die presiese afleweringsdatum of die nakoming van die transaksie nie.
 

  • Watch Rapport kan geen waarborge of beloftes maak vir die items wat te koop aangebied word, produkbeskrywing, produktoestand, versending en aflewering, egtheid, ens., Of enige ander verwante transaksieveranderlikes voordat ons die artikel van ons verkoper ontvang nie.
 

  • Ons verbied enige direkte kommunikasie met ons verskaffers. As u dit doen, sal u bestelling gekanselleer word of word u kopersbeskerming ongeldig.
 

  • Enige transaksie wat nie nagekom kan word nie, word gedek deur ons terugbetalingsbeleid en geld-terug waarborg
Terug beleid
Watch Rapport is daartoe verbind om sy kliënte buitengewone diens en ongeëwenaarde tevredenheid te bied. Daarom aanvaar ons graag die opbrengste binne 30 dae vanaf die datum waarop u u horlosie ontvang het.  

Alle opbrengste (behalwe 'n beskadigde item) moet binne 30 dae na aflewering geposmerk word (aflewering word gedefinieer soos toe u onderteken het dat u die horlosie ontvang het). 

As die horlosie beskadig afgelewer is, kan u die horlosie terugbesorg en dit moet binne 7 dae na aflewering geposmerk word (aflewering word gedefinieer soos toe u onderteken het dat u die artikel ontvang het). 

Alle items wat terugbesorg word, moet presies in dieselfde toestand wees, insluitend alle etikette, bokse, boeke, plakkers, seëls en omhulsels, verpakking en bykomstighede. 

Die item mag op geen manier gedra, gepeuter of gedevalueer word nie. 

Na ontvangs sal die teruggestuurde artikel deeglik ondersoek word deur een van ons kundiges om te verseker dat die item in die oorspronklike toestand is waarin dit aan u verkoop is en dat dit alle etikette, artikels, bykomstighede, ens. Bevat voordat Watch Rapport sal 'n terugbetaling uitreik.  

As daar op die een of ander manier gevind word dat die terugbetaalde waarde gedevalueer word, kan u horlosie nie terugbetaal word nie. 

Watch Rapport is nie verantwoordelik vir enige nuwe skade of slytasie aan u item na aankoop nie. By Watch Rapport word die meeste artikels vooraf besit en kan ons geen handelsmerk-spesifieke waarborge nakom nie, aangesien ons nie deel van die vervaardigingsproses is nie. Ons kundiges is deeglik opgelei om na tekens van slytasie of skade te soek, maar kan nie voorsien hoe die toekomstige gebruik van 'n voorwerp sal beïnvloed nie.


Hoe u u opbrengs kan bestuur
U kan u opbrengs bestuur deur onderaan die bladsy op Watch Report te gaan en op "Maklike opbrengste" te klik. 

Dit bring u na ons “Retoer sentrum”, voer u bestelnommer en e-posadres in. 

Volg die instruksies en kies die item (s) wat u wil teruggee. 

Sodra u versoek goedgekeur is, sal u 'n bevestiging per e-pos met afleweringsriglyne ontvang. 


Terugbetalings
Weens die aard van die inspeksieproses, moet u kennis neem dat goedkeuring gewoonlik 'n minimum van 10 dae duur. Sodra dit goedgekeur is, sal u versoek om terugbetaling onmiddellik verwerk word. 

'N Vernuwingsfooi van 10% word op alle opbrengste gehef, behalwe as u opbrengs is omdat die artikel die volgende was: 

nie soos beskryf nie; beskadig; of 'n replika. 

U sal terugbetaal word op grond van u oorspronklike betaalmetode. 

As u van bank verander tussen die aankoop en terugbesorging van die artikel, is dit u verantwoordelikheid om u vorige bankinstelling te kontak en hulle te adviseer dat 'n terugbetaling na die rekening gestuur sal word. 

Ons aanvaar opbrengste op internasionale bestellings. Vir internasionale versendings en alle opbrengste op items wat internasionaal gestuur word, sal slegs in Amerikaanse dollar gemaak word en in dieselfde bedrag as die Amerikaanse dollar wat ons tydens die bestelling betaal is. Ons kan geen ramings vir wisselkoerse verskaf nie, aangesien hierdie koerse voortdurend wissel. Alle transaksies is onderhewig aan die wisselkoers tydens verwerking en word deur die tussenganger finansiële instellings bepaal. Ons maak geen aanpassings vir die wisselkoers by opbrengste nie.
Pos inligting 
Watch Rapport bied GRATIS aflewering aan sy klante wêreldwyd. 


Binnelandse versending.
Ons gebruik FedEx, DHL, UPS en Malca-Amit as ons betroubare diensverskaffers vir u aankoop; dit is ten volle verseker teen verlies, diefstal en skade. Watch Rapport verseker elke aankoop gedurende die tyd wat dit vervoer word totdat dit by u afgelewer word. As gevolg van die waarde van u aankoop en vir u beskerming, tesame met versekeringsredes, benodig ons 'n handtekening deur 'n volwassene (18 jaar of ouer) om u aanvaarding van elke afleweringsproduk te bevestig, waarna die verantwoordelikheid vir u gekoopte goedere oorgaan na jy. As u 'n ontvanger gespesifiseer het wat nie u is vir afleweringsdoeleindes nie (byvoorbeeld as 'n geskenk), begryp u en aanvaar u dat bewyse van 'n handtekening deur sodanige ontvanger (of op die afleweringsadres) 'n bewys is van aflewering en nakoming van die koopkontrak deur Watch Rapport en die oordrag van verantwoordelikheid aan die ontvanger op dieselfde manier asof die handelsware aan u afgelewer is. Sodra ons dit uitstuur en die volgordernommer verkry, stuur ons u die opsporingsnommer per e-pos sodat u die status van u pakket kan nagaan.

Let daarop dat u aankope nie herlei kan word of by die vervoerder se plek gehou kan word om dit af te haal nie. Daarbenewens kan Watch Rapport helaas nie by APO, FPO en Posbusse aflewer nie.

Onthou dat sodra u u bestelling geplaas het, ons vinnig sal werk om u drome te bewaak, dit deeglik te laat inspekteer en te verifieer. Sodra die proses afgehandel is, stuur ons u aankoop, wat gewoonlik binne 48 uur gedurende normale werktye van Ma-Vrydag 9:00 tot 5:00 plaas. 

Internasionale verskeping. 
Watch Rapport bied versending buite die Verenigde State aan. Nie alle lande laat luukse artikels as sodanig toe nie; dit is u enigste verantwoordelikheid om seker te maak dat u aankope wettiglik in die land van bestemming ingevoer kan word.

Enige doeanekoste, invoer- / uitvoerregte, of ander fooie en belastings wat van toepassing is op internasionale versendingbestellings, is u enigste verantwoordelikheid, selfs al weier u die aflewering by aflewering. Sommige lande hef addisionele COD-fooie wat by die aflewering ingevorder word. Geen COD-aanklagte gaan na Rapport nie. Neem kennis dat ons die internasionale diensverskaffer van die produkbesonderhede kan voorsien, insluitende koste (ons kan nie 'n item as 'n geskenk bestempel of 'n kleiner waarde as die werklike koopprys verklaar nie), sowel as die koper se naam en adres of ander kontak besonderhede, sodat die inligting aan die bestemmingse doeane- of posowerhede verskaf kan word, in die mate wat onder die wette en regulasies van die land van bestemming vereis word.

In sekere gevalle kan doeanebeamptes die reg hê om die aflewering van u pakket te vertraag of te weier; Watch Rapport het duidelik geen beheer daaroor nie; ons probeer egter om die kans te verminder deur versending met betroubare internasionale vervoerondernemings soos FedEx, DHL, UPS en Malca-Amit. Kontak u plaaslike doeane-kantoor vir meer inligting oor internasionale versending in u land. As u enige ander probleme of besorgdheid het oor versending, kontak ons ​​gerus via help@watchrapport.com.
Tesourie se kantoor vir buitelandse batesbeheer (OFAC)
Die Departement van Tesourie se kantoor vir beheer van buitelandse bates (OFAC) administreer en dwing ekonomiese sanksies af wat deur die Verenigde State teen die buiteland ingestel word. Afhangend van die land, kan OFAC-programme bates van lande met embargo bevries, die betaling van fondse aan individue en lande op die embargo-lys verbied, of die lewering van dienste aan lande wat onder Amerikaanse sanksies is, verbied. Hierdie sanksies moet moontlik OFAC-goedkeuring verwerf voordat navorsing of ander aktiwiteite gedoen word in of waarby die sanksie betrokke is. Sommige sanksies is beperkender as ander, en is van toepassing op die hele land, terwyl ander spesifiek op individue of entiteite in 'n land gerig is. Tans sluit lande met sanksies die Balkan, Wit-Rusland, Birma, Ivoorkus (Ivoorkus), Kuba, Demokratiese Republiek Kongo, Iran, Irak, Liberië, Noord-Korea, Soedan, Sirië en Zimbabwe in. Die lys van lande waarvoor goedgekeur is, word van tyd tot tyd opgedateer en hier beskikbaar. 

Watch Rapport voldoen aan die Beleid van die kantoor vir buitelandse batesbeheer (OFAC) en kan nie dienste lewer aan individue wat in lande woon wat onder sekere sanksies is nie. As u in Kuba, Noord-Korea of ​​die Krim-streek in Oekraïne woon, kan Watch Rapport nie met u sake doen nie.

Watch Rapport kan ook nie sake doen met individue of met werknemers van werkgewers wat op die spesiaal aangewese onderdane ("SDNs") -lys verskyn nie, ongeag hul ligging. As u probeer om te registreer of 'n bestelling te plaas ondanks Amerikaanse sanksies wat Watch Rapport verbied om met u sake te doen, is ons wetlik verplig om u registrasie of bestelling te kanselleer. Sien die OFAC-webwerf vir besonderhede en opdaterings oor huidige sanksieprogramme. 

As gevolg van die beleid van wêreldwye skeepvaart- en koerierondernemings, is aflewering vir sekere lande moontlik nie beskikbaar nie. Raadpleeg u plaaslike vervoerder om die beskikbaarheid van aflewering te bepaal voordat u 'n bestelling doen.

Kontak u as u enige vrae het.
KYC-verifikasieproses
https://verify.passbase.com/watch
Anti-witwassery-program (AML):
Watch Rapport is daartoe verbind om 'n positiewe ervaring aan al ons gebruikers te bied en ons streef daarna om die toeganklikheid en bruikbaarheid van ons webwerf te vergemaklik.

Ons beskou toeganklikheid as 'n voortdurende poging en is voortdurend op soek na oplossings wat alle areas van ons webwerf op dieselfde vlak van algehele webtoeganklikheid sal bring.

As u sukkel om toegang tot enige inligting op hierdie webwerf te kry, skakel ons gerus by (800) 571-7765 of stuur 'n e-pos na help@watchrapport.com en ons sal saam met u werk om die inligting, item of transaksie te verskaf. u soek deur middel van 'n kommunikasiemetode wat toeganklik is vir u, in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing. 
1. Ontwikkel interne beleide, prosedures en kontroles 
Die maatskappy het Passbase AKA https://passbase.com/aml-compliance/ aangewys as sy sagtewarediens vir die nakoming van geldwassery-programme, met die volle verantwoordelikheid vir die AML-program van die maatskappy. Passbase het 'n kennis van die BSA en die implementeringsregulasies en word gekwalifiseer deur ervaring, kennis en opleiding, insluitend identiteitsverifikasie, kliëntondersoek en KYC. Die pligte van die AML-nakomingspersoon sluit in die monitering van die onderneming se nakoming van AML-verpligtinge, toesig oor kommunikasie en opleiding vir werknemers en die KYC van klante. Die AML-nakomingspersoon sal ook toesien dat die maatskappy al die vereiste AML-rekords bewaar en onderhou, en sal toesien dat verdagte aktiwiteitsverslae (SAR's), indien toepaslik, by die Finansiële Misdadigheidsnetwerk (FinCEN) ingedien word. Die AML-nakomingspersoon het die volle verantwoordelikheid en gesag om die AML-program van die onderneming af te dwing. 

Die maatskappy sal aan FINRA kontakinligting verskaf vir die AML-nakomingspersoon via die FINRA-kontakstelsel (FCS), insluitend: (1) naam; (2) titel; (3) posadres; (4) e-posadres; (5) telefoonnommer; en (6) faks (indien enige). Die maatskappy sal FINRA onmiddellik van FCS in kennis stel van enige verandering in hierdie inligting en sal hierdie inligting binne 17 werksdae na die einde van elke kalenderjaar hersien, en indien nodig, opdateer. Die jaarlikse hersiening van FCS-inligting sal deur Passbase gedoen word en sal voltooi word met alle nodige opdaterings wat nie later nie as 17 werksdae na die einde van elke kalenderjaar verskaf word. Daarbenewens sal Passbase die inligting stiptelik opdateer, maar in elk geval nie later nie as 30 dae na die verandering.

2. Gee AML-inligting aan federale wetstoepassingsagentskappe en ander finansiële instellings  
a. FinCEN-versoeke ingevolge die Amerikaanse PATRIOT-wet, artikel 314 (a)  

Ons sal reageer op 'n Finansiële Misdaadhandhawingsnetwerk (FinCEN) versoek rakende rekeninge en transaksies ('n 314 (a) versoek) deur onmiddellik in ons rekords te soek om vas te stel of ons 'n rekening onderhou of onderhou, of 'n transaksie aangegaan het met, elke individu, entiteit of organisasie genoem in die 314 (a) -versoek soos uiteengesit in die vrae wat gereeld gevra word op die veilige webwerf van FinCEN. Ons verstaan ​​dat ons 14 dae het (tensy anders deur FinCEN anders gespesifiseer) vanaf die versendingsdatum van die versoek om te reageer op 'n 314 (a) versoek. Ons sal deur die FINRA-kontakstelsel (FCS) een of meer persone aanwys as die kontakpunt (POC) vir 314 (a) versoeke en sal die POC-inligting onmiddellik opdateer na enige verandering in sodanige inligting. (Sien ook Afdeling 2 hierbo rakende die opdatering van kontakbesonderhede vir die AML-nakomingspersoon.) Tensy anders vermeld in die 314 (a) Versoek of gespesifiseer deur FinCEN, is ons verplig om die dokumente te soek wat uiteengesit word in FinCEN se FAQ. As ons 'n wedstryd vind, sal Cognito dit binne 314 dae aan FinCEN rapporteer via FinCEN se webgebaseerde 14 (a) Veilige inligtingstelsel of binne die tyd wat FinCEN in die versoek versoek. As die soekparameters verskil van die bogenoemde (as FinCEN byvoorbeeld die soektog tot 'n geografiese ligging beperk), sal Passbase ons soektog dienooreenkomstig struktureer.  

As Passbase ons rekords deursoek en geen ooreenstemmende rekening of transaksie vind nie, sal Passbase nie antwoord op die 314 (a) -versoek nie. Ons sal dokumentasie bewaar waarop ons die vereiste soektog uitgevoer het.

Ons sal nie die feit bekend maak dat FinCEN inligting van ons versoek of verkry het nie, behalwe in die mate wat nodig is om aan die inligtingsversoek te voldoen. Cognito sal prosedures hersien, onderhou en implementeer om die veiligheid en vertroulikheid van FinCEN-versoeke te beskerm, soortgelyk aan die prosedures wat ingestel is om te voldoen aan die vereistes van Artikel 501 van die Gramm-Leach-Bliley-wet met betrekking tot die beskerming van die nie-openbare inligting van klante.

Ons sal enige vrae rakende die 314 (a) versoek aan die versoekende federale wetstoepassingsagentskap rig, soos aangedui in die versoek

Tensy anders vermeld in die 314 (a) -versoek, sal daar nie van ons verwag word om die inligtingsversoek as van voortdurende aard te behandel nie, en ons sal ook nie die periodieke 314 (a) versoeke as 'n regering moet voorsien nie, met 'n lys van vermeende terroriste vir doeleindes van die kliëntidentifikasie- en verifikasievereistes.

1. Nasionale veiligheidsbriewe

Ons verstaan ​​dat die ontvangs van 'n nasionale veiligheidsbrief (NSL) hoogs vertroulik is. Ons verstaan ​​dat geen van ons beamptes, werknemers of agente direk of indirek aan enige persoon mag bekend maak dat die FBI of 'n ander federale owerheidsowerheid toegang tot enige van ons rekords gesoek of verkry het nie. As ons 'n SAR indien na ontvangs van 'n NSL, bevat die SAR geen verwysing na die ontvangs of bestaan ​​van die NSL nie. Die SAR bevat slegs gedetailleerde inligting oor die feite en omstandighede van die bespeurde verdagte aktiwiteit. 

2. Grand Jury dagvaardings

Ons verstaan ​​dat die ontvangs van 'n dagvaarding van 'n groot jurie met betrekking tot 'n klant nie op sigself vereis dat ons 'n Verdagte aktiwiteitsverslag (SAR) indien nie. Wanneer ons 'n dagvaarding vir 'n groot jurie ontvang, sal ons 'n risikobepaling doen van die klant onderhewig aan die dagvaarding, sowel as die kliënt se rekeningaktiwiteit. As ons verdagte aktiwiteite tydens ons risikobepaling en -oorsig ontdek, sal ons die kliënt se risikobepaling verhoog en 'n SAR indien volgens die vereistes vir die SAR-indiening. Ons verstaan ​​dat nie een van ons beamptes, werknemers of agente direk of indirek die persoon wat die dagvaarding onderwerp, die bestaan ​​daarvan, die inhoud of die inligting wat ons gebruik het om daarop te reageer, mag bekendmaak nie. As ons 'n SAR indien na ontvangs van 'n dagvaarding vir groot juries, bevat die SAR geen verwysing na die ontvangs of bestaan ​​van die dagvaarding nie. Die SAR bevat slegs gedetailleerde inligting oor die feite en omstandighede van die bespeurde verdagte aktiwiteit. 

B. Deel van vrywillige inligting met ander finansiële instellings ingevolge die Amerikaanse PATRIOT-wet, artikel 314 (b)  

Ons sal inligting met ander finansiële instellings rakende individue, entiteite, organisasies en lande deel vir die identifisering en, waar toepaslik, om aktiwiteite wat ons vermoed, moontlik terroriste-aktiwiteite of geldwassery te identifiseer en, waar toepaslik, te rapporteer. Met Passbase sal die maatskappy 'n aanvanklike kennisgewing by FinCEN indien voordat dit gedeel word en daarna jaarlikse kennisgewings. Ons sal die kennisgewingsvorm op FinCEN se webwerf gebruik. Voordat ons inligting met 'n ander finansiële instelling deel, sal ons redelike stappe doen om te verifieer dat die ander finansiële instelling die nodige kennisgewing by FinCEN ingedien het, hetsy deur 'n begeleiding van die finansiële instelling te verkry, of deur 'n lys te raadpleeg van sulke finansiële instellings wat FinCEN sal maak beskikbaar. Ons verstaan ​​dat hierdie vereiste selfs van toepassing is op finansiële instellings waaraan ons verbonde is, en dat ons die nodige kennisgewings van filiale sal verkry en alle vereiste prosedures sal volg. 

Ons sal streng prosedures toepas om te verseker dat slegs relevante inligting gedeel word en om die veiligheid en vertroulikheid van hierdie inligting te beskerm, byvoorbeeld deur dit van die maatskappy se ander boeke en rekords te skei.

Ons sal ook prosedures gebruik om te verseker dat enige inligting wat van 'n ander finansiële instelling ontvang word, nie vir enige ander doel gebruik word as:

a. identifisering en, waar toepaslik, verslagdoening oor geldwassery of terroriste-aktiwiteite;
b. om vas te stel of 'n rekening gestig of in stand gehou moet word, of om 'n transaksie aan te gaan; of
c. die finansiële instelling te help om sulke aktiwiteite na te kom.
Sosiale media / aanlyn resensies
Watch Rapport verstaan ​​die belangrike rol wat aanlyn-beoordelings speel in die opbou van 'n onderneming. Ons verstaan ​​ook die behoefte van ons kliënte om 'n aanlyn-oorsig te gee. Alhoewel ons voortdurend daarna streef om u die beste gehalte ten opsigte van u gebruik van die dienste te bied, erken ons dat daar van tyd tot tyd 'n ongeluk kan wees met betrekking tot u omgang met ons. Watch Rapport sal betyds werk om enige ongeluk wat mag voorkom, op te los. U tevredenheid is ons belangrikste prioriteit. 

Daartoe voldoen Watch Rapport 100% aan die Wet op Billikheid oor Verbruikersbeoordeling wat deur die FTC afgedwing word. Alhoewel ons glo aan eerlike verbruikersevaluerings, sal ons nie resensies duld wat die volgende verbode toespraak bevat nie: (1) enige toespraak wat vertroulike of private inligting bevat - byvoorbeeld die finansiële, mediese of personeellêende inligting van 'n persoon of die handelsgeheime van 'n onderneming ; (2) enige toespraak wat lasterlik, teisterend, beledigend, onwelvoeglik, vulgêr, seksueel eksplisiet is, of onvanpas is met betrekking tot ras, geslag, seksualiteit, etnisiteit of ander intrinsieke eienskappe; (3) enige toespraak wat nie verband hou met die maatskappy se produkte of dienste nie; of (4) enige toespraak wat duidelik vals of misleidend is. Let op dat as u verbode toespraak plaas, sal Watch Rapport alles in die werk stel, insluitend maar nie beperk nie tot, regstappe om dit onmiddellik te laat afneem. 

 As u van plan is om 'n negatiewe resensie te plaas, bel ons asseblief voordat u dit plaas. Daar is heel waarskynlik 'n misverstand en ons wil u probleme vinnig hanteer en die saak op 'n gunstige manier oplos.  

Deur Watch Rapport te gebruik en 'n aankoop by "watchrapport.com" te doen, begryp u en stem u hiermee saam dat u geen negatiewe resensies (insluitend stergraderings) sal plaas oor Watch Rapport of sy filiale, werknemers, direkteure, bestuurders, opvolgers, ens. Nie. sonder om die probleem direk met ons te kontak en te probeer oplos binne 'n tydsraamwerk van minstens 30 dae vanaf u uiteindelike vervullings- of transaksiekanselleringsdatum. Kyk Rapport is afhanklik van derdepartyverkopers om bestellings uit te voer, en ons kan geen uitkoms van enige transaksie waarborg voordat dit voltooi is nie.

Ons het geen of beperkte beheer oor die beskrywing van die artikel, pryse, voorwaarde, beskikbaarheid, transittyd vanaf 'n verkoper / verkoper na Watch Rapport, aflewerings- en afleweringsdatums, en lei tyd tot klant, egtheid, aanraking en gevoel, kleur, aanpassing, boks, vraestelle, diensverslae, herstelgeskiedenis, ensovoorts totdat ons die item werklik ontvang en dit geïnspekteer en geverifieer is. Items wat gelys word, word aanvanklik slegs op sigwaarde geverifieer sonder om die item werklik te sien en aan te raak of aan te raak. U verstaan ​​en stem in dat enige produk wat aanlyn te koop of gekoop word, uiteindelik nie soos beskryf word nie, en u laat Watch Rapport toe om die bepalings en voorwaardes van verkoop en aankoop te bepaal.

U verstaan ​​en stem in dat ons gebruiksvoorwaardes die voorsorgmaatreëls insluit en die instel van sekere prosedures, soos, maar nie beperk nie tot 'n verifikasieproses, inspeksie van artikels, die stuur na die vervaardiger vir bykomende inspeksies en verifikasie, en die stuur van die artikel na ander derde partye soos Watch CSA vir inspeksies en verifikasie, ens.

U verstaan ​​en stem in dat Watch Rapport u bestelling te eniger tyd om enige rede mag kanselleer. U verstaan ​​en stem saam dat as u enige negatiewe resensies teen Watch Rapport plaas wat gebruik maak van enige terme of frases wat skade, laster, aanvalle, dreigemente, devaluering, vernedering of enigiets kan veroorsaak wat 'n "slegte lig" kan werp sonder enige wettige rede, en veroorsaak dat ander potensiële of huidige klante 'n rede het om nie met Watch Rapport sake te doen nie, sal regstappe teen die wet onmiddellik tot die volle mate teen u geneem word. 
Toeganklikheidsinligting
Watch Rapport is daartoe verbind om 'n positiewe ervaring aan al ons gebruikers te bied en ons streef daarna om die toeganklikheid en bruikbaarheid van ons webwerf te vergemaklik.

Ons beskou toeganklikheid as 'n voortdurende poging en is voortdurend op soek na oplossings wat alle areas van ons webwerf op dieselfde vlak van algehele webtoeganklikheid sal bring.

As u sukkel om toegang tot enige inligting op hierdie webwerf te kry, skakel ons gerus by (800) 571-7765 of stuur 'n e-pos na help@watchrapport.com en ons sal saam met u werk om die inligting, item of transaksie te verskaf. u soek deur middel van 'n kommunikasiemetode wat toeganklik is vir u, in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing.